Private session

Låt oss jobba tillsammans

Hitta din egen väg

Du kommer att få hjälp att flöda med förändringar och vägleds att upptäcka din egen väg i din egen takt. På så sätt kan du börja leva ditt liv från en plattform för din egen sanning och få en mycket positiv upplevelse av att upptäcka din sanna natur.

BEHÖVER DU VÄGLEDNING

Ibland ger livet oss utmaningaroch förändringar som gör att vi står vi ett vägskäl. Detta utmaningar är i slutändan en gåva som hjälper till att öppna ett helt nytt perspektiv för transformation. När vi lär oss att möta dessa utmaningar och svårigheter genom att lösa upp kärnann i vårt lidande kan vårt liv fungera på sätt som vi aldrig trodde var möjligt.
Om du är redo kan jag hjälpa Dig att väcka mer glädje, frid, kärlekoch acceptans som kan stärka dinn koppling till din sanna natur samtidigtsom du lär dig det mest kraftfulla vertyget för att släppa de föråldrade program som inte längre tjänar dig.  Du kommer att kunna skapa det liv du önskar då du kommer i samklang med den Universala Intelligensen av hur skapande och manifestation verkligen fungerar.

 

HUR FUNGERAR SESSIONEN?

I sessionen tar vi en djupdykning i att utforska lösningen på alla utmaningar du upplever av kropp, sinne och medvetande, där du får guidad support beroende på ditt behov.
En session kan också innehålla kraftfulla, meditativa processer för att stödja det skift du önskar, inklusive energiöverföringar av heliga sånger med speciell avsikt för ditt stöd.

Hitta din egen väg

Du kommer att få hjälp att flöda med förändringar och vägleds att upptäcka din egen väg i din egen takt. På så sätt kan du börja leva ditt liv från en plattform för din egen sanning och få en mycket positiv upplevelse av att upptäcka din sanna natur.

Välkommen att göra ett djup dyk

Jag erbjuder ett begränsat antal enskilda sessioner via Zoom. I den här sessionen kommer du bli att bli annsluten till Närvaron inom dig för att hjälpa dig att varva ner och frigöra hinder, gamla beteennden och föråldrande övertygelser som håller dig tillbaka.

Vi kommer att ta en djupdykning för att utforska lösningen på dina fysiska eller känslomässiga utmaningar när du vägleds till kraftfulla, meditativa processer

 

Att arbeta med mig betyder

 • Du delar öppet dina mål och rädslor.

 • Du delar vad du kämpar eller behöver hjälp.

som mentor…

Jag kan hjälpa till att påbörja ett skifte och bli omskapare av ditt liv. Vi arbetar tillsammans som i alkemi i en förvandlingsprocess av negativa energier till positiva – från järnålder till guldålde. Det är viktigt att du kommer med öppna ögon och en villighet att upptäcka nåogt nytt om dig själv

Varje privat session kommer att vara unik och sätter dig i den riktning du behöver gå och en förändringsprocess initeras. Detta kräver lite tid för absorption och övningar att göra hemma.

Pris: 1200 skr

Bokning: mail Anette@

 • Starta ett skifte för att få tillgång till inre frihet.

 • Väck sammankoppling av din kropp, ditt sinne och ditt medvetande.

 • Få hjälp att skapa ett band med den Universala Inteelligensen, ditt Högre Heliga Jag.

 • Bli guidad hur man omvandlar negativa energier till positiva.

 • Upptäck Hjärtats Intelligens.

 • Hjälp dit att få tillgång till djupare medvetenhet, andliga lagar och sanningar.

 • Bli guidad i kraftfulla transformativa processer; medvetandets alkemi.

Välkommen att göra ett djup dyk

Jag erbjuder ett begränsat antal enskilda sessioner via Zoom. I den här sessionen kommer du bli att bli annsluten till Närvaron inom dig för att hjälpa dig att varva ner och frigöra hinder, gamla beteennden och föråldrande övertygelser som håller dig tillbaka.

Vi kommer att ta en djupdykning för att utforska lösningen på dina fysiska eller känslomässiga utmaningar när du vägleds till kraftfulla, meditativa processer

Att arbeta med mig betyder

 • Du delar öppet dina mål och rädslor.

 • Du delar vad du kämpar eller behöver hjälp.

som mentor…

Jag kan hjälpa till att påbörja ett skifte och bli omskapare av ditt liv. Vi arbetar tillsammans som i alkemi i en förvandlingsprocess av negativa energier till positiva – från järnålder till guldålde. Det är viktigt att du kommer med öppna ögon och en villighet att upptäcka nåogt nytt om dig själv

Varje privat session kommer att vara unik och sätter dig i den riktning du behöver gå och en förändringsprocess initeras. Detta kräver lite tid för absorption och övningar att göra hemma.

 • Starta ett skifte för att få tillgång till inre frihet.
 • Väck sammankoppling av din kropp, ditt sinne och ditt medvetande.
 • Få hjälp att skapa ett band med den Universala Inteelligensen, ditt Högre Heliga Jag.
 • Bli guidad hur man omvandlar negativa energier till positiva.
 • Upptäck Hjärtats Intelligens.
 • Hjälp dit att få tillgång till djupare medvetenhet, andliga lagar och sanningar.
 • Bli guidad i kraftfulla transformativa processer; medvetandets alkemi.

Pris: 1200 skr

Bokning: mail Anette@

DiviNation