Kraniosakral Terapi

Behöver du hjälp att förlösa smärta, stress, oro och spänningar?

Det Kraniosakrala systemet är direkt kopplat till alla celler i kroppen – nervsystemet, rörelse, muskler, matsmältning, hormoner, reproduktionssystemet, cirkulation, andning, immunförsvar, lymfsystem. Genom en Kraniosakral behandling får du läkande hjälp för både kropp, sinne och själ.

Behandlingen fortsätter att jobba på dig i 48 timmar efter behandlingen, sen blir det en bestående förändring, beroende på hur din kropp svarar på behandlingen. Anette har 20 års erfarenhet av Kraniosakral Terapi och är utbildad på Svenska Kinesiologiskolan samt Bröderna Tranbergs Institut.

Som vi ebb och flod ökar och minskar denna vätska sin volym mellan hjärnhinnorna i en långsam rytmisk rörelse, den sk primära andningen. Det betyder att alla muskler, blod, lymfa, inre organ och dess system är beroende av att denna pulsering fungerar optimalt.

Vårt kranium består av olika plattor som är sammanläkande medvarandra genom suturer, linjer, som består av 5 olika lager. De två översta lagerna är låsta men de tre nedre är rörliga och påverkas av membranvätskans rörelse. Om några av dessa plattor sitter fastlåsta i varandra genom alla lager påverkar detta duralpulseringen, vilket ger nervceller begränsat med näring till ryggmärgsvätskan.

Vad är det? Under skallens ben finns det en vätska, cerebro spinalvätskan, som är belägen i utrymmet mellan hjärnhinnorna. Den rör sig inom duralmembranen. Denna membranvätska pulserar i ett slutet system, i en egen rytm på 8-12 gånger per minut och den är inte påverkat av hur hjärtat slår eller hur vi andas.

Hur går behandlingen till?

Personen ligger på ryggen med kläderna på. I en behandling friläggs de kraniella plattorna med mycket lätta små tryck och rörelser som skapar fria vägar för cerebrospinalvätskan. Den kan i sin tur nå ut och ge näring åt hela centrala nervsystemet för optimal läkning. Behandlingen upplevs som djupt avslappnande.

Vad kan behandlingen avhjälpa?

Det Kraniosakrala systemet är intimt kopplat till alla celler i hela kroppen; nervsystemet, rörelseapparaten, matspjälkning, hormoner, fortplantning, cirkulation, andning, immunförsvar, lymfsystem ect. Det når med andra ord till alla de problem vi bår på, både fysiska och känslomässiga, och stärker kroppens egen förmåga till självläkning

De vanligaste symptomen som behandlas vid en individuell behandling är stressrelaterade skador, såsom:

 • Hud problem

 • Huvudvärk

 • Migrän

 • Ischias

 • Depression

 • Utbrändhet

 • Ångest

 • Allergi

 • Psoriasis

 • PMS

 • Tennisarm

 • Pisksnärt-skador

 • Värk i kroppen

 • Mag/tarmproblem

 • Urinvägsproblem

 • Rygg och nackproblem

 • Förslitningsskador

Erfarenhet

Anette har i över 25 år arbetat med Kraniosakral-behandling i egen klinik och är utbildad på Svenska Kinesiologiskolan i Stockholm samt vidareutbildning hos Bröderna Tranberg i Göteborg.

 • Behandling på Plats sker på 6 sinnet i Helsingsborg.

 • Adress: Kungsgatan 18, Helsingborg

 • Bokning: SMS : +46 701-414599 eller till: booking@anettecarlstrom.com (snabbare svar genom SMS) Ange om Behandlingen avser Online eller på Plats

 • Tid: En behandling tar ca 1 timme.

 • Pris: 1500kr